Vad innehåller våra produkter?

Har du funderingar kring vad våra produkter innehåller?
Se våra produktdatablad här nedan.

Kontakta oss gärna på hej@dirtyissue.se om du har frågor.

Användarvillkor

Villkor- och integritetspolicy


Dirty Issue - GDPR/Integritetspolicy.
Vid kontakt med Dirty Issue behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (European Regulation Data Protection) (“GDPR”) som fastställer bestämmelse om skydd för fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter. I denna integritetspolicy har vi sammanställt information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi arbetar för att skydda din integritet i enlighet med GDPR. Varje upplysning och/eller information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (hädanefter en “Registrerad”, i bestämd form den “Registrerade”) utgör en personuppgift. För att behandling av personuppgifter ska vara laglig måste det finnas en rättsgrund. Behandling av personuppgifter är laglig om den Registrerade lämnat sitt samtycke, det vill säga att det är en frivillig och informerad viljeyttring genom den Registrerade antingen genom att uttalande eller genom en entydig bekräftande handling godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne. Personuppgifter samlas in av Dirty Issue för berättigade ändamål, vilket innebär att Dirty Issue endast samlar in uppgifter som är adekvata, relevanta och inte mer omfattande än nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Behandling av personuppgifter består av bland annat insamling, lagring, bearbetning och/eller radering av personuppgifter. Den Registrerade har rätt att få information om vilka personuppgifter som hanteras och behandlas av Dirty Issue samt rätt att begära rättelse för det fall någon personuppgift är felaktig. Vidare har den Registrerade rätt att begära radering av personuppgifter, exempelvis genom att återkalla sitt samtycke när Dirty Issue behandlar personuppgifter med stöd av samtycke såsom rättslig grund. Den Registrerade har rätt att få tillgång till registerutdrag som uppvisar de personuppgifter som den Registrerade har tillhandahållit Dirty issue och som Dirty Issue behandlar i enlighet med GDPR. Dirty Issue förbehåller sig rätten att justera och göra ändringar i integritetspolicyn. Om justeringar eller ändringar görs i integritetspolicyn uppdateras detta på hemsidan.