Vad innehåller våra produkter?

Har du funderingar kring vad våra produkter innehåller?
Se våra produktdatablad här nedan.

Kontakta oss gärna på hej@dirtyissue.se om du har frågor.

Säkerhetsdatablad

Klassificering och märkning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC)

 

Multi-Surface Cleaner:

INCI: SODIUM CARBONATE, CITRIC ACID, SODIUM SULFATE, PEG-6000, SODIUM SILICATE, C9-11 ALKETH-3, SODIUM BENZOATE, DISODIUM EDTA.

 

Foaming Dish Wash: 

INCI: CITRIC ACID, SODIUM BICARBONATE, SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE, SODIUM LAURYL SULFATE, PEG-150, PERFUME, DISODIUM EDTA, SODIUM BENZOATE, LIMONENE.

 

Glass + Mirror Cleaner:

INCI: SODIUM BICARBONATE, CITRIC ACID, SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE, SODIUM CHLORIDE, PEG6000, SODIUM BENZOATE, PERFUME.

 

Fara/ Säkerhetsanvisning

Kan orsaka allvarlig hudirritation. Kan orsaka allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Svälj inte. Läs etiketten före användning. Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i några minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om möjligt. Skölj ytterligare. Vid exponering: Ring omedelbart giftcentral eller läkare. Kan orsaka allvarlig hudirritation. Kan orsaka allvarliga ögonskador. Svälj inte. Läs etiketten före användning.